I ) Kanunlar ve Toplum Kurallarıyla Uyum

Kanunlara uyum DrugPro’nun temelini oluşturan en başlıca prensibi. Bütün personelden hukuk ve kurallara uymaları beklenir. Biz işlettiğimiz her bir yetki alanında iyi birer kurumsal vatandaş olmayı isteriz. Saydamlık ve iş dürüstlüğüne önem veririz. Aynı zamanda şirket operasyonlarımızda sürdürülebilirliği onaylamak için ekonomik, çevresel ve sosyal performansları bir araya getirip temel oluştururuz.  DrugPro hayvan haklarını, derneklerin bağımsızlığını, çocuk işçiliğinin yürürlükten kaldırılmasını, sahada ayrımcılığın elenmesini ve sürdürülebilir gelişmeyi destekler.

II ) İş Ahlakı

Çıkar çatışmaları;  Birinin özel çıkarları Şirketin çıkarıyla anlaşmazlık içindeyse bir çıkar çatışması oluşur. DrugPro’nun personeli ve Kurul Üyelerinden Şirketin çıkarına en iyi şekilde davranması beklenir. Sonuç olarak, her çalışan çıkar durumlarının karışıklığını rakibiyle, müşteriyle ya da şirketin tedarikçisiyle profesyonel aktivitelerin dışında kalıcı finansal çıkardan kaçınarak önlemelidir. İş ilişkilerinin kurulması nesnel ölçütlere dayanılarak yapılmalıdır. Bunun sonucunda herhangi bir çalışandan ve rakip, müşteri, ya da tedarikçiden hediye, ödeme veya başka menfaat kabul edilmemeli.

İçerden yönetim; Herhangi açık olmayan bilgi yetkili kişi tarafından alenen salınıncaya dek sıkı güvencede tutulmalı. Personelin finansal menfaati için umumi olmayan bilgi kullanımı veya onları belki bu bilgiye dayanarak yatırım düşüncesi yapabilecek olan başkalarıyla paylaşımı sadece şirketin kurallarına aykırı değil aynı zamanda yasak. İçerden bilgilendirme ve içerden sızan haberler iç yasamayla düzenlendi ve finansal denetim otoritelerince gözlendi. DrugPro sahip olduğu ve içerden sızan haberlerle ilgilendiği herkesten DrugPro İç Düzenlemelerde bahsedilen kuralları takip etmesini bekler.

Adil yarış; Ekonomik verimi başarmak ve DrugPro’nun inandığı serbest girişimciliğin anahtar elementini oluşturmak adına rekabet gereklidir. Serbest ve adil rekabet kurallarına saygı duyarız. Uygulanabilir anti tröst ve diğer rekabet düzenleyici kanunlara uymak da taahhüdümüzdür.

III ) Müşteri İlişkileri

Müşterilerimizin başarısı bizim kendi başarımızın anahtarıdır. Biz müşterilerimizle devamlı olarak buluşabilmek ve beklentilerini aşmak için uzun vadeli bağlılık sağlarız. Şuan ve gelecek müşterilerimize tercih edilen bir tedarikçi olabilmek için çabalarız. Karşılıklı güven kelimeler ve eylemlerin bütünleşmesiyle inşa edilir. Bunun sonucunda müşterilerimize sağlanmış olduğumuz taahhütler dürüst ve doğru olmalıdır. Bu aynı şekilde bizim de müşterilerimizden beklediğimiz davranış.

IV ) Tedarikçi İlişkileri

Tedarikçilerimizi özenle ve kalite, güvenilirlik, teslimat ve fiyat gibi nesnel faktörlere dayandırarak seçiyoruz. Tedarikçilerden işlerini uluslararası insan haklarına ve çevresel kanun ve uygulamalara uygun şekilde yönetmelerini beklemekteyiz. Dahası, onların eylem ve uygulamalarındaki tedarikçiler ve taşeronlardan da çalıştıkları ülkelerdeki ulusal kanunlara uymalarını bekleriz. Biz bu İş Ahlakının bizim tedarikçilerimiz arasında uygulanmasını destekleriz ve bu saygıda onların eylemlerinin izlenmesine gayret gösteririz.

V ) Çalışma ortamı

Personelin sağlık ve güvenliğinden emin olmak bir firmanın önceliğidir. Her personel güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaya yetkilendirilmiş olup, her birinden sorumlu tavır ve davranışla hareket ederek öylesine gayret sarf etmesi beklenmektedir. Her personel görevini çalışma alanındaki uygulanabilir sağlık ve güvenlik kurallarıyla istikrarlı bir şekilde icra etmek zorunda olup, zaman zaman organize edilebilen eğitim programlarına katılmalıdır. Ayrıca gelişen yenilikçi sistem ve metotlarla servis ve ürünlerimizin kullanımlarına bağlı sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirmeye gayret ederiz.

Ayırım gözetmeme; Şirketi temsil eden personel ve kültür çeşitliliği DrugPro’nun önemli bir varlığıdır. Yani biz çalışanlarımıza çalışma ilkelerinde, prosedür ve uygulamalarda eşit olanaklar taahhüt ettik. Dahası cinsiyet, ırk, inanç, uyruk, yaş veya fiziksel yetenek ya da çeşitliliğin başka bir açısını gözetmeksizin adil bir çalışma ortamı vadettik. Tacizin hiçbir çeşidine müsamaha etmedik. Personellerimizin bütünlük içinde özgür olmasına saygılıyız. DrugPro yantutmaz, ne serbestçe konuşur ne de politik parti ya da dinsel gruplara kalkışır.

VI ) Uygulama

İş ahlakının temel amacı DrugPro’nun çalışma yolu için prensipleri belirlemek. Biz bütün personelimizden tüzükteki belirlenmiş standartlara uymalarını umut ederiz. DrugPro eğitim ve bu konulara ilişkin düzenlenen programlar aracılığıyla tüzüğün yerine getirilmesini sağlar.

Personeller herhangi sorularını onların yöneticilerine danışmalılar veya şirketteki beraber çalıştığı yetkilisinden ya da diğer bağlantılı şirket yetkilisinden tavsiye aramaya çalışmalıdır.  Olası suçlardan rapor edilen personelin, durumdan kaynaklı elverişsiz çalışması ya da kariyer bağlantılı sonucu olmayacak. DrugPro istihdamın başından sonuna kadar kanunları ve kuralları, bu İş Ahlakı veya diğer DrugPro poliçelerini ihlal eden personel üyelerine karşın disiplinli hareket edecek.